MYOFASCIÁLNÍ VYŠETŘENÍ,TRIGGER POINTS

Spoušťové body - Trigger points

Trigger Body – Spoušťové body jsou jednou z nejčastějších příčin bolesti pohybového systému , ale současně i příčinou nejvíce přehlíženou. Je to tím, že povědomí o této problematice je mezi odbornou veřejností v České republice velmi nízké a mnoho lékařů bohužel vůbec o existenci spoušťových bodů netuší.

Přeplněná rehabilitační pracoviště , mnohdy s několikaměsíční čekací dobou a pracující systémem 10-20 minutových procedur, poskytují pacientům to, co očekávají nebo to, co předepsal lékař specialista . Většinou bohužel jde o aplikaci procedury na místo bolesti, i když právě v bolestivém místě zdroj bolesti bývá velmi zřídka. Ztrácí se tak čas. Bolest má totiž jednu neblahou vlastnost. Cestou aktivace center v míše a mozku ( senzitizace – zcitlivění ) se akutní bolest po několika týdnech stává bolestí chronickou. V tomto okamžiku se na vnímání a udržování bolesti nepodílí jen původní příčina , ale také nově vybudované paměťové a emoční stopy v centrálním nervovém systému. Tento typ bolesti je pak mnohem obtížnější léčit.

Právě spoušťové body jsou totiž zdrojem bolestí vnímaných obvykle zcela jinde, než je místo jejich původu. Principem je tzv. přenesená bolest, kterou spoušťové body produkují cestou dráždění nervových zakončení a míšních struktur.  Spoušťové body samotné jsou však pouze výsledkem faktorů, které negativně ovlivňují kondici pohybového systému. Psychická nepohoda, jednostranné přetěžování, nedostatek pohybu, metabolické poruchy, nerozumné zatížení jsou některé z faktorů vedoucích ke změnám svalových vláken , na jejichž konci jsou pak právě spoušťové body.

trigger body

Trigger body – spoušťové body jsou jedním z projevů funkčních poruch pohybové soustavy. Nebo lépe řečeno jedním z projevů poruchy svalové funkce. Trigger body jsou místa ve svalech , kde z určitých důvodů došlo k poruše přirozené schopnosti stažení a uvolnění ( kontrakce a dekontrakce ) svalových vláken. Svalové vlákno je základní stavební jednotkou svalu.  Svaly pohybového systému se nazývají kosterní nebo také příčně pruhované, což je dáno jejich mikroskopisckým složením ( viz obrázek ). Princip fungování svalového vlákna je založen na vzájemné změně ( posunu ) polohy dvou bílkovin – aktinu a myosinu.  Tyto dvě bílkoviny  tvoří miniaturní píst nebo hydrauliku, která se dle potřeby pohybu zasouvá nebo vysouvá. Pohyb  je poháněn stálým přísunem energie  dodávaným ATP. Významnou  roli pak hraje také koncentrace vápníkových iontů v rezervoáru energie zvaném sarkoplazmatické retikulum.  Posun dvou uvedených bílkovin navzájem  je zajišťován chemickou vazbou mezi aktinem a myosinem, která funguje jako miniaturní páky, které posouvají bílkoviny navzájem. Těchto miniaturních „pístů“ jsou ve svalu miliony a pod kontrolou nervového systému , který je se svalem spojen tzv. nervosvalovými ploténkami , v geniální  harmonii přispívají každý svým dílem k výslednému svalovému pohybu .

Vyšetření nabízí: Bc. Eva Kratochvílová